ZAKONSKA REGULATIVA

ZAKONI

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/2013)

Uredba o izmjeni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 114/2013)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 41/2014) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 57/2018) 

Zakon o hrani (NN 81/2013) 

Zakon o izmjeni Zakon o hrani (NN14/2014)

Zakon o izmjenama Zakona o hrani (NN 115/2018)   

Zakon o poljoprivredi (NN 118/2018)   

Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi (NN 42/2020) 

Zakon o higijeni hrane i mikrobioloških kriterijima za hranu (NN81/2013)

Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN115/2018)  

Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/2013) 

Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani (NN 14/2014) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani (NN 56/2016)

Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani (NN 32/2019) 

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 139/2010)

Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 14/2014)

Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 32/2019) 

Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 39/2013)

Zakon o izmjenama Zakona o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 114/2018) 

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 41/14)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 114/18 

Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 39/13)

Zakon izmjenama Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima (NN 114/18) 

Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/2018) 

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13) 

Zakon o izmjenama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 14/14) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 56/15) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 32/19)

Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13) 

Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe (NN 47/14) 

Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe (NN 114/18) 

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 

Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/18)  

Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN 173/03) 

Ispravak Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN 186/03) 

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN 49/11)

Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN 46/18) 

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/13)

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 115/18)  

Zakon o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 32/20) 

Zakon o kontaminantima (NN 39/13)  

Zakon o izmjenama Zakona o kontaminantima (NN 114/18)  

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 80/13)

Zakon o izmjenama Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 14/14)   

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13)

Zakon o izmjeni Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 14/14)  

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 80/13) 

Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 14/14)

Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 32/19)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 69/22)

blankPRAVILNICI

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom (NN 123/2019) 

Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN 155/2013)   

Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (NN 68/2015)

Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/2007) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane (NN 27/2008) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane (NN 118/2009)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (NN 118/1999)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (NN 63/2000)

Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 76/2014)

Ispravak Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 822014)

Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (NN 29/09) 

Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (NN 84/2019) 

Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (NN 48/2013)

Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (NN 157/2013)

Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (NN 81/2016)

Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (NN 5/2020)

Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN 11/2019)

Pravilnik o medu (NN 5372015) 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o medu (NN 47/2017)

Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN 73/2005)

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN 73/2005) 

Pravilnik o dopuni Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN 69/2008)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN 141/2013) 

Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (NN 98/2018)   

Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN 26/2013)

Pravilnik o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani (NN 146/2012)

Pravilnik o brzo smrznutoj hrani (NN 38/2008) 

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike (NN 90/2005) 

Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike (NN 32/2006)

Pravilnik izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i boce kao mjerne spremnike (NN 32/2009)  

blankUREDBE

Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane

Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu 

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi 

Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007.o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog Parlamenta I Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode   

Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004

Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani

Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani

Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na popise vitamina i minerala i njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani, uključujući dodatke prehrani   

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog Parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane