RASPORED LOKACIJA DOMAĆIH PROIZVODA IZ CVELFERIJE U OPĆINI DRENOVCI

DOMAĆI PROIZVODI IZ CVELFERIJE U OPĆINI DRENOVCI

Radno vrijeme

𝟬𝟴:𝟬𝟬𝗵 do 𝟭𝟭:𝟬𝟬𝗵

 

Listopad 2023. godine

⋅ 02.10.2023. D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
⋅ 03.10.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
⋅ 04.10.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
⋅ 05.10.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture) 𝟬𝟴:𝟬𝟬𝗵 do 𝟭𝟭:𝟬𝟬𝗵

                          R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda) 11:30𝗵 do 𝟭4:3𝟬𝗵
⋅ 09.10.2023. D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
⋅ 10.10.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
⋅ 11.10.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
⋅ 12.10.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)  𝟬𝟴:𝟬𝟬𝗵 do 𝟭𝟭:𝟬𝟬𝗵

                          R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda) 11:30𝗵 do 𝟭4:3𝟬𝗵
⋅ 16.10.2023. D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
⋅ 17.10.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
⋅ 18.10.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
⋅ 19.10.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)
⋅ 20.10.2023. R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda)
⋅ 23.10.2023. D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
⋅ 24.10.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
⋅ 25.10.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
⋅ 26.10.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)
⋅ 27.10.2023. R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda)
⋅ 30.10.2023. D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
⋅ 31.10.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)

Rujan 2023. godine

 • 01.09.2023. R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda)
 • 04.09.2023.  D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
 • 05.09.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
 • 06.09.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
 • 07.09.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)
 • 08.09.2023. R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda)
 • 11.09.2023.  D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
 • 12.09.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
 • 13.09.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
 • 14.09.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)
 • 15.09.2023. R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda)
 • 18.09.2023.  D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
 • 19.09.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
 • 20.09.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
 • 21.09.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)
 • 22.09.2023. R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda)
 • 25.09.2023.  Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture) 𝟬𝟴:𝟬𝟬𝗵 do 𝟭𝟭:𝟬𝟬𝗵
 •                             R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda) 12:𝟬𝟬𝗵 do 𝟭5:𝟬𝟬𝗵
 • 26.09.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
 • 27.09.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
 • 28.09.2023. D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)

Kolovoz 2023. godine

 • 21.08.2023.  D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
 • 22.08.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
 • 23.08.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
 • 24.08.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)
 • 25.08.2023. R𝐀ČI𝐍O𝐕C𝐈 (pokraj poštanskog ureda)
 • 28.08.2023.  D𝐑E𝐍O𝐕C𝐈 (štand se nalazi pokraj benzinske crpke)
 • 29.08.2023. P𝐎S𝐀V𝐒K𝐈 𝐏O𝐃G𝐀J𝐂I (Hrvatski dom kulture)
 • 30.08.2023. R𝐀J𝐄V𝐎 𝐒E𝐋O (ispred knjižnice)
 • 31.08.2023. Đ𝐔R𝐈Ć𝐈 (ispred Doma kulture)