PPID – BOND2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) organizirala je trodnevnu konferenciju povodom otvorenja druge faze projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija – BOND 2, okupivši predstavnike poduzetničkih potpornih institucija (PPI), članove Mreže BOND. U okviru konferencije održana je Osnivačka skupština udruge Mreža poduzetničkih potpornih institucija – Mreža BOND i jednoglasno je usvojen Statut Udruge koja okuplja poduzetničke potporne institucije iz različitih dijelova Republike Hrvatske.

U okviru projekta razvijena je Mreža poduzetničkih potpornih institucija, čija je zadaća pružanje potpore poduzetnicima i predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga poduzetničkih potpornih institucija. Poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama, a koje su važne za pokretanje i razvoj poslovanja. Mreža BOND trenutno okuplja 91 poduzetničku potpornu instituciju, među kojima je Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o kao i Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci.

Predstavljanje projekta BOND 2 održalo se 9. lipnja 2021. godine u Opatiji, a dan poslije osnovana je i udruga Mreže BOND sa svrhom jačanja položaja svih poduzetničkih potpornih institucija kao kreatora politika.

Ispred PPI Drenovci d.o.o. i LAR Vjeverica d.o.o. na konferenciji otvaranja projekta BOND 2 i na Osnivačkoj skupštini udruge Mreže BOND, sudjelovali su direktor PPI Drenovci Matej Brnić i direktorica LAR Vjeverice Ružica Bičanić.

blank