PP Inkubator Drenovci primljen u Mrežu BOND

Nakon provedenog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ – Faza 2, od 30. srpnja 2020. godine, od prijavljenih 60, odabrana je 41 poduzetnička potporna institucija za sudjelovanje u projektu BOND 2, dvije (2) temeljem općeg kriterija uravnotežen regionalni razvoj, a 39 temeljem općeg kriterija izvrsnosti.

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci ostvario je 72 boda temeljem općeg kriterija izvrsnosti, čime je kao 18. rangirana poduzetnička potporna institucija, primljen u Mrežu BOND zajedno sa ukupno 39 poduzetničkih potpornih institucija na temelju općeg kriterija izvrnosti.

Odluku Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) možete vidjeti na slijedećoj stranici:

U Mrežu BOND primljeno 41 novih poduzetničkih potpornih institucija