O PROJEKTU

Projekt  POLJOPRIVREDNI PODUZETNIČKI INKUBATOR DRENOVCI (PPID)  odobren je u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013; Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu te predstavlja prvi specijalizirani poduzetnički inkubator za poticanje poduzetništva u sektoru poljoprivrede i prehrambene djelatnosti te ujedno i prvi inkubator u ruralnom području u Republike Hrvatske.

Projektni tim čine Općina Drenovci kao nositelj projekta te projektni partneri: Vukovarsko-srijemska županija, Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. i Poduzetnički inkubator BIOS.

Projekt u brojkama

12.464.719,29
kn – vrijednost projekta
24
mjeseca – trajanje projekta
14
novih radnih mjesta
1
novoosnovano interesno udruženje
5
uredskih prostora
2
edukacijsko-proizvodna postrojenja
2
edukacijska prostora

Ciljevi projekta

  • Osigurati infrastrukturnu i institucionalnu izgradnju PPID-a
  • Doprinijeti rastu malih i srednjih poduzeća kao i drugih gospodarskih subjekata u projektnom području te stvaranju novih radnih mjesta
  • Doprinijeti uravnoteženom razvoju Vukovarsko-srijemske županije