Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta iz Cvelferije

Korisniku Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. dodijeljena je potpora iz Podmjere 16.4. „Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta“ – provedba tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ za projekt „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta iz Cvelferije“.

Aktivnosti koje će se provesti kroz projekt su: A1 Tekući troškovi – plaće (rad djelatnika); A2 Izravni troškovi projekta (kupnja drvenih kućica, kupnja opreme, kupnja novog gospodarskog vozila; A3 Neizravni troškovi; A4 Promotivne aktivnosti (izrada promotivnih materijala).

Ciljevi projekta: Uspostava, rad i razvoj kratkog lanca opskrbe i lokalnih tržišta iz Cvelferije.

Rezultati projekta: zaposlena 2 (dva) djelatnika na puno radno vrijeme; nabavljene 2 (dvije) drvene kućice; nabavljena oprema; nabavljeno novo gospodarsko vozilo i izrađen materijal za promociju.

Projekt provodi Odgovorna osoba Operativne skupine, odnosno Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o., zajedno s Partnerima.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Financijska potpora Europske unije za ovaj projekt iznosi 722.670,42 HRK, udio u sufinanciranom dijelu: 90% EU, 10% RH.

blank