blank

Cjenik za korištenje poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o.

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira nazora 131

32257 Drenovci

Broj: 1/2023

Drenovci, 01.veljače 2023. godine

 

Sukladno članku 12. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog vijeća Općine Drenovci od 18.ožujka 2016. godine (klasa: 022-01/16-01/184, urbroj: 2212/05-16-01), članku 3. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci od 15. ožujka 2017. godine (klasa: 022-01/17-01/147, urbroj:2212/05-17-01), te članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci od 21. prosinca 2017. godine (klasa: 022-12/17-1/793, urbroj:2212/05-17-01) Uprava društva Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge donosi

 

ODLUKU

o Cjeniku za korištenje poslovnih prostora i usluga

Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. od 01. veljače 2023. godine

 

Članak 1.

Proizvodna djelatnost

HRK
Sat najma Inkubacijsko edukacijsko – proizvodnog postrojenja (EPP) br.1 za preradu proizvoda od brašna 10,62 80
Dnevni najam  Inkubacijsko edukacijsko – proizvodnog postrojenja (EPP) br.1 za preradu proizvoda od brašna 169,89 1280,00
Sat najma Inkubacijsko edukacijsko – proizvodnog postrojenja (EPP) br.2 za preradu proizvoda od voća i/ili povrća 10,62 80
Dnevni najam Inkubacijsko edukacijsko – proizvodnog postrojenja (EPP) br.2 za preradu proizvoda od voća i/ili povrća 169,89 1280,00
Mjesečni najam Inkubacijsko proizvodnog prostora (pogona) (HRK/m2; €/m2) 2,65 20,00

 

Članak 2.

Najam linije za proizvodnju

HRK
Sat najma linije za proizvodnju tjestenine

(EPP br. 1 + A3 PP1)

7,30

 

55,00
Dnevni najam linije za proizvodnju tjestenine

(EPP br. 1 + A3 PP1)

116,80 880,00
Sat najma linije za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača (EPP br.1) 6,64 50,00
Dnevni najam linije za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača (EPP br.1) 106,18 800,00
Sat najma linije za proizvodnju soka (EPP br.2)

 

7,96 60,00
Dnevni najam linije za proizvodnju soka (EPP br.2)

 

127,41 960,00
Sat najma linije za proizvodnju džema/pekmeza

(EPP br.2 + A3 PP1)

7,30 55,00
Dnevni najam linije za proizvodnju džema/pekmeza

(EPP br.2 + A3 PP1)

116,80 880,00
Sat najma linije za sušenje/destilaciju (A3 PP1)

 

6,64 50,00
Dnevni najam linije za sušenje/destilaciju (A3 PP1) 106,18 800,00

 

 

Kod korištenja linije za proizvodnju utvrđuje se dodatna naknada za korištenje  dodatne opreme, koja iznosi jednokratno po danu 2,65 € (20 HRK) .

Dodatnom opremom se smatra sva manja i mobilna oprema na raspolaganju za rad u proizvodnji, a koja nije navedena u niti jednoj liniji za proizvodnju.

 

Članak 3.

Uslužna djelatnost

HRK
Mjesečni najam inkubacijski opremljenog uredskog prostora (20 m2) m2 5,31 40,00
Mjesečni najam inkubacijski ne opremljenog uredskog prostora (20 m2) m2 4,65 35,00
Mjesečni najam inkubacijski opremljenog uredskog prostora (47,56 m2) m2 5,31 40,00

 

Članak 4.

Ostala usluge

HRK
Sat najma konferencijske dvorane (50 sjedećih mjesta) 15,93 120,00
Dnevni najam konferencijske dvorane (50 sjedećih mjesta) 127,41 960,00
Sat najma štanda 3,98 30,00
Dnevni najam štanda 31,85 240,00
Uslužno čišćenje ureda h 3,98 30,00

 

 

 

Članak 5.

Uslužna proizvodnja

HRK
Uslužna proizvodnja tjestenine (bez ambalaže) kg gotovog proizvoda 1,99 15,00
Uslužna proizvodnja slanih i slatkih kiflica (bez ambalaže) kg gotovog proizvoda 6,64 50,00
Uslužna proizvodnja džema/pekmeza (bez ambalaže) kg gotovog proizvoda 2,65 20,00
Uslužna proizvodnja soka  (bez ambalaže) L soka 0,33 2,50

 

Članak 6.

Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije

u odnosu na prihode u prethodnoj financijskoj godini

 

HRK
Prihodi do 20.000,00 kn/ 2.654,46 €

 

59,73 450,00
Prihodi od 2.654,46 €/20.000,00 kn do 6.636,14 €/50.000,00 kn 119,45 900,00
Prihodi od 6.636,14 €/50.000,00 kn

 

199,08 1500,00

 

Članak 7.

Vrijeme korištenja definirano je vremenom početka i završetka korištenja sve opreme, a uvijek se koristi cijela vrijednost. Najmanje vrijeme korištenja je 1 (jedan) sat, dok u slučaju ne iskorištenja punog sata vrijednost se zaokružuje na puni sat samo ako je korištenje bilo najmanje 30 (trideset) minuta.

Cijene navedene u ovoj Odluci su izražene bez PDV-a.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Cjeniku za korištenje poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. od 13. svibnja 2019. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Cijeniku i pružanju usluge vođenja knjigovodstvene evidencije za neprofitne organizacije (broj: 23/2022) od 29. kolovoza 2022. godine.

 

 

Uprava društva – direktor

Bernadet Turudić, bacc.oec.