JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarske -srijemske županije u 2020. godini

Predmet poziva je izrada projektno tehničke dokumentacije za građenje ili rekonstrukciju objekta  za preradu mesa i preradu voća.

 Potpora se odobrava po jednom korisniku do 50 %, od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000 kn po korisniku. Javni poziv je otvoren do 03. srpnja 2020. godine.

 Za više informacija posjetiti stranicu Vukovarsko-srijemske županije