Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području vukovarsko-srijemske županije za 2020. Godinu

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 

 Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:
-nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
-izgradanja/dogradnja, adaptacija, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
-nabava računalne opreme i računalnih programa i licenciranja, izrada i -nadogradnja web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
-istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
-razvoj prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenje u poslovanju
-zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom
-troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
-edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
polaganje stručnih i majstorskih ispita
-kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.
-organizacija manifestacija, radionica, sajmova ili konferencija (isključivo na području Vukovarsko-srijemske županije)
-odlazak i sudjelovanje na manifestacijama, radionicama, sajmovima ili konferencijama izvan Vukovarsko-srijemske županije

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 20.000,00 kuna.

 Za više informacija posjetiti stranicu Vukovarsko-srijemske županije