Postavljene agrometeorološke stanice

U okviru projekta „Izrada sustava prikupljanja, obrade i upravljanja agrometeorološkim podatcima“, koji Vukovarsko-srijemska županija provodi u suradnji sa Poljoprivredno poduzetničkim inkubatorom Drenovci, započelo se s provedbom aktivnosti, te je danas  postavljeno 5 agrometeoroloških stanica kod 5 poljoprivrednih gospodarstava na području Županije.

Kako projekt ima naglasak na visoko dohodovnu biljnu proizvodnju (vinogradarstvo, voćarstvo i povrćarstvo) stanice su postavljene na 5 različitih kultura (jabuka, breskva, šljiva, začinska paprika, vinova loza), te će se putem praćenja i prikupljanja podataka koristiti postojeći, ali i razvijati novi prognostički modeli. Slijedi uspostava korisničke stranice za pristup podatcima, te istraživanja o mogućnostima pojave bolesti i štetnika na kulturama obuhvaćenim projektom, kao i uspostava i ažuriranje prognostičkih modela.

Prikupljanjem agrometeoroloških podataka, njihovom obradom i pravovremenim prosljeđivanjem poljoprivrednim proizvođačima omogućiti će se pravovremeno donošenje sigurnih odluka za provođenje agrotehničkih mjera, te povećati sigurnost proizvodnje, njezinu ekonomsku održivost i smanjiti utjecaj na okoliš.

Postavljanju agrometeoroloških stanica nazočili su pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Andrija Matić i direktor Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci Matej Brnić, sa suradnicima na projektu.

Postavljene agrometeorološke stanice (1).jpg Postavljene agrometeorološke stanice (4).jpg

Postavljene agrometeorološke stanice (3).jpg Postavljene agrometeorološke stanice (2).jpg