Predavanje "Biopreparati kao zamjena kemijskim pesticidima i mineralnim gnojivima"

U utorak, 25.2.2020. godine od 10.00 sati u prostorima Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o., V. Nazora 131, Drenovci, održati će se besplatno predavanje na temu Biopreparati kao zamjena kemijskim pesticidima i mineralnim gnojivima.

 Predavanje je namijenjeno svim poljoprivrednim proizvođačima neovisno o kulturama koje uzgajaju, a provoditi će ga prof.dr.sc. Suzana Kristek sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

 Zainteresirani proizvođači upoznati će se sa preporukama radi pravilne ishrane kultura potrebnim hranivima, te zaštitom mikrobiološkim preparatima, uz poseban osvrt na korištenje prirodnih resursa.

Cilj predavanja je unapređenje ekološke poljoprivredne proizvodnje na površinama općine Drenovci, a njen organizator je Općina Drenovci.