Javni poziv-stručno osposobljavanje 06.11.-13.11.2019

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI d.o.o. ZA USLUGE                                                     

 

Broj:  36/2019.

Drenovci,  5. studenog 2019. godine

 

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja i  Zakona o radu Uprava društva Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge raspisuje dana 05. studenog 2019. godine

JAVNI POZIV

za prijem polaznika/ce za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Radno mjesto: STRUČNI SURADNIK PREHRAMBENOG TEHNOLOGA – 1 izvršitelj/ice

Trajanje stručnog osposobljavanja : 12 mjeseci

Potrebni uvjeti su:

  • VŠS ili VSS prehrambeno – tehnološkog smjera
  • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30 dana.

Uz prijavu na javni poziv kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. domovnicu ili njezinu presliku
  3. presliku osobne iskaznice
  4. diplomu ili ovjerenu presliku
  5. uvjerenje da se ne vodi kazneni odnosno istražni postupak, ne stariji od 6 mjeseci,
  6. elektronički zapis – u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  7. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao/la

 

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom (preslika ili orginal) je osam (8) dana od dana objave poziva.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na javni poziv ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv.

Prijave s dokazima za ispunjavanje uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge. Drenovci, V. Nazora 131, s naznakom „PRIJAVA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKOM INKUBATORU DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE.“

Nakon proteka roka za podnošenje prijava, sa kandidatima, koji zadovoljavaju uvjete iz javnog poziva, može se provesti informativni razgovor i testiranje o kojem će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirati možete na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 032/554-390.

 

 

 

                                                                                                    Uprava društva – direktor

                                                                             Matej Brnić, bacc.ing.agr.