Radionica za proizvodnju pekmeza od šljiva

                                                                                                                                                    

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                        VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                                                                                                                  Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu

 

 

Poštovani,        

Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije, u suradnji s Poljoprivredno poduzetničkim inkubatorom Drenovci, organizira 5. rujna 2019. godine, Radionicu za proizvodnju pekmeza od šljiva.

 Radionica će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela, a predavači su profesori s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta iz Osijeka te sanitarni inspektor nadležnog odjela županijske sanitarne inspekcije iz Vinkovaca.

 Radionica za proizvodnju pekmeza od šljiva

 

koja će se održati 05. rujna 2019. godine (četvrtak) s početkom u 9.00 sati u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci, Vladimira Nazora 131, Drenovci.

 

 

09.00 - 11.00        Predavanje o procesu proizvodnje pekmeza od šljiva i praktični dio u proizvodnom pogonu

                            dr.sc. Nela Nedić Tiban, prof.

 

11.00 - 11.15        Pauza

 

11.15 - 12.45        Predavanje o HACCP sustavu – dr.sc. Đurđica Ačkar izv.prof

 

12.45 - 13.00        Pauza

 

13.00 - 13.30        Registracija objekata za preradu voća

                           Blaženka Blažević,dipl.ing.preh.teh.viša sanitarna inspektorica

 

13.30 - 13.45       Program potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016. -2020. godinu te

                          mogućnosti plasiranja proizvoda na tržište

                          Andrija Matić, dipl.ing. pročelnik UO za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije

 

13.45 -                  Ručak

 

                        

Odjel je voljan organizirati i posjet legalnom proizvođaču džemova i pekmeza, kako bismo potencijalnim proizvođačima predstavili primjer dobre prakse, a tijekom Gospodarskog sajma Cvelferije, koji će se održati 04. listopada 2019. godine u Drenovcima, namjera nam je upriličiti kušanje i ocjenjivanje pekmeza i džemova lokalnih proizvođača, a sve u cilju ohrabrenja proizvođača na putu ka legalizaciji.