Prerada voća i primjena HACCP sustava

U petak, 12.7.2019. godine, u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci održana je radionica prerade voća i primjene HACCP sustava. 

Sudionicima je predstavljen teorijski i praktični dio tehnološkog postupka proizvodnje pekmeza i džema, zakonodavni uvjeti u području sigurnosti hrane i objašnjene obveze subjekata u poslovanju s hranom. U praktičnom dijelu sudionici su upoznati i s tehnološkim postupkom proizvodnje džema od marelice (priprem sirovine, termička obrada, konzerviranje, punjenje i označavanje). 

Radionicu su izvodili prof.dr.sc. Nela Nedić Tiban i izv.prof.dr.sc. Đurđica Ačkar s Prehrambeno tehnološkog fakulteta u Osijeku. 

U završnom dijelu polaznici su upoznati s mogućnostima plasiranja njihovih proizvoda na tržište, te s bespovratnim potporama od strane županije.