Poziv na edukaciju "PROCJENA TROŠKA PROIZVODA I USLUGA"

Edukacija na temu "PROCJENA TROŠKA PROIZVODA I USLUGA" održati će se  u srijedu 19.12.2018. s početkom u 11:00 h u edukacijskom prostoru Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci.

Edukaciju će voditi Ivan Marijanović dipl.oec., HGK ŽK Vukovar. Edukacija je besplatna i otvorena za sve zainteresirane.