JAVNI POZIV za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Izrade sustava prikupljanja, obrade i upravljanja agrometeorološkim podacima

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE

 

Broj: 10/2020

Drenovci, 18. lipnja 2020. godine

 

 Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge iskazuje potrebu te raspisuje

  

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu

Izrade sustava prikupljanja, obrade i upravljanja agrometeorološkim podacima

 

 

  1. Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za lokacije postavljanja agrometeoroloških stanica.

 

Lokacije moraju biti u blizini jednog od sljedećih nasada:

            - jabuka

            - šljiva

            - breskva/nektarina

            - začinska paprika

            - vinova loza

 

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati, su sljedeći:

            - registrirana djelatnost za odgovarajuću agrometeorološku stanicu

            - vlasništvo nad lokacijom gdje se postavlja agrometeorološka stanica

            - osoba za nadzor i rad sa agrometeorološkom stanicom

            - dostupnost signala teleoperatera i uvjeta za prijenos podataka sa agrometeorološke stanice 

 

  1. Uz ispunjeni obrazac iskaza interesa potrebno je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
  • dokaz o registriranoj djelatnosti za odgovarajuću agrometeorološku stanicu
  • dokaz o vlasništvu lokacije gdje se postavlja agrometeorološka stanica
  • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

Priložena dokumentacija može biti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata može se zatražiti uvid u izvornik odnosno ovjerenu presliku. 

 

  1. Za svaki nasad biti će odabran po jedan kandidat. U slučaju većeg interesa Uprava društva može donijeti odluku o dodatnim kriterijima na temelju kojih će se procijeniti najbolji kandidat. Ako kandidat ne dostavi potrebnu dodatnu dokumentaciju u propisanom roku, više se ne smatra kandidatom. 

 

  1. Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se od 18. svibnja 2020. godine do najkasnije 22. svibnja 2020. godine, neposredno na adresi sjedišta: Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge, Vladimira Nazora 131, 32257 Drenovci

Prijave na javni poziv moguće je dostaviti i elektronički na mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  1. Nepravodobne i nepotpune prijave ne će se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na javni poziv ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni poziv.

O rezultatu javnog poziva kandidati će biti obaviješteni odmah nakon izbora prijavljenih kandidata. Sa odabranim kandidatima potpisati će se ugovor o sudjelovanju

Po objavljenom javnom pozivu ne mora se izvršiti izbor kandidata te se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog poziva.

 

 Prilog ovom Javnom pozivu su:

                   

                                                                                                                      Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.